twitterの問題3の解答

<解答>

$\varDelta I$が正であれ,負であれ,$V_{1}-L\dfrac{\varDelta I}{\varDelta t}=V_{2}$

したがって,答えは(2)

理由はこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました